Zmorsznik czerwony (Leptura rubra) - Gatunek ten występuje Europie i na Syberii. Larwy w lesie żerują w pniakach i leżącym drewnie.

Występowanie:

Szkodnik preferuje stanowiska zacienione, ze względu zasiedlanie zawilgoconego i zagrzybionego drewna. Stadium szkodliwe zasiedla wyłącznie drewno gatunków iglastych. Jego żerowanie widoczne jest także w budynkach, gdzie może dokonywać znacznych zniszczeń drewna. Jego szkodliwość polega na żerowaniu we wkopanych w ziemię słupach ogrodzeniowych, palach mostowych, słupach wież triangulacyjnych. Chrząszcz ten bytuje też w drewnie legarów i podwalin nieizolowanych od zawilgocenia. Pojawia się również w elementach drewnianych w miejscach stałych zacieków zewnętrznych w budynków. Opalanie lub smołowanie końcówek słupów, nie odstrasza szkodnika.

Budowa:

Osobnik dorosły ma długość od 10 do 21 mm. Ciało ma barwę od żółtopomarańczowej przez czerwoną do rudej. Chodniki wydrążone przez larwy mają przekrój owalny i przebiegają głownie wzdłuż włókien drwna. Wypełnia je mączka drzewna i odchody. Przepoczwarczenie ma miejsce w kolebce poczwarkowej odgradzanej od chodnika warstwą grubszych wiórków. Kolebka znajduje się zazwyczaj od 0,5 do 2 cm pod elementu drewnianego. Dojrzałe chrząszcze przed wydostaniem się na rójkę, wygryzają wyjściowe otwory o średnicy 4-8 mm o okrągłym kształcie. Cykl rozwojowy chrząszcza może trwać rok w sprzyjających warunkach, ale zazwyczaj wydłuża się 2-3 lat.