Bez wątpienia szkodniki atakujące drewno zdrowe powodują znacznie poważniejsze szkodny niż, te które rozwijają się w częściowo rozkładającym się, zmurszałym drewnie w lesie. Niepożądane organizmy w drewnie wyrobionym częściowo spróchniałym też stanowią istotą grupę, głównie ze względu na słupy i legary, których przydatność mimo częściowego rozkładu i zagrzybienia można przedłużyć, pozbywając się owadów dodatkowo osłabiających ich strukturę.

Wielkość otworów wylotowy oraz ich kształt na powierzchni drewna lub cechy żerowisk tj. wygryzione tunele i chodniki wewnątrz drewna są niesamowicie ważnym elementem przy rozpoznawaniu gatunku szkodliwego. Szczególnie w odniesieniu do chrząszczy uszkadzających konstrukcje budynku, gdzie trudno jest znaleźć żywe lub martwe osobniki w celu określenia przynależności gatunkowej.

Owady rozwijające się w lesie to najczęściej szkodniki fizjologiczno-techniczne, zaś owady uszkadzające drewno znajdujące się na składowiskach lub gotowe już wyroby drewniane, wywołują szkody zdecydowanie o charakterze technicznym. Warto pamiętać, że na składowiskach mogą występować szkodniki zawleczone z lasu, jak i szkodniki gotowych wyrobów drewna.
Rola poszczególnych szkodliwych gatunków owadów zależy od kilku czynników takich jak:

  • zdrowotność opadniętego drewna (opadnięte drewno to efekt działalności szkodników technicznych drewna),
  • liczba i głębokość sięgania chodników powstałych w drewnie,
  • powszechność oraz tendencja do masowego pojawu.

Dowiedz się więcej na naszych stronach i skorzystaj z naszej oferty: