Tykotek pstry (Xestobium rufovillosum) - W naturalnym środowisku owad zasiedla stare, rozkładające się konary i pnie drzew w lesie. To jeden z najgroźniejszych szkodników zabytków drewnianych, jest to również główny szkodnik konstrukcji dachowych. Preferuje drewno zawilgocone i porażone przez grzyby.

Chrząszcz ten wybiera do zasiedlenia drewno dębowe, olchowe, bukowe, grabowe oraz niekiedy iglaste. Potrafi on trawić i powodować rozkładać i trawić ściany komórkowe drewna i ich zawartość.

Budowa:

Długość ciała dorosłego chrząszcza wynosi 5-9 mm. Jest on barwy brązowo-brunatnej, a na powierzchni pokryw skrzydeł i przedplecza znajdują się pokryte jaśniejszymi, przylegającymi włoskami, skupiska jaśniejszych plamek. Dzięki takiemu deseniowi, powstała nazwa chrząszcza tykotek pstry.

Okres lęgowy:

Wiosną samica składa po 3-4 sztuki jaj w szczeliny na powierzchni drewna. W ciągu swego życia jest zdolna do wytworzenia od 60 nawet do 200 jaj. Po 3 tygodniach w zależności od warunków temperaturowych wylegają się młode larwy. Wgryzają się one w drewno tworząc liczne kanały o średnicy około 4 mm. Cały cykl rozwojowy szkodnika trwa rok, ale może być wydłużony do 3-10 lat.