Główną zaletą fumigacji jest zwalczanie szkodników drewna za pomocą gazowania. Taka likwidacja pozwala osiągać wysoką skuteczność.

Definicja fumigacji/gazowania:

Fumigacja – zwalczanie szkodników drewna, zboża etc. Za pomocą gazu/dymu (łac.-  fumigatus z fumigare – kadzić, dymić) - Likwidowanie (gryzoni, owadów) szkodników substancjami chemicznymi fumigantami- gazem/parą/dymem. Najczęściej stosowanym fumigatorem jest fosforowodór. Dawniej w procesie gazowania/fumigacji stosowany był bromek metylu, który wycofano ze względu na negatywny wpływ na środowisko. Zdecydowanie największym atutem fumigacji jest jego wysoce mocna skuteczność w procesie likwidacji oraz zwalczania szkodników w drewnie, a dodatkowo należy wspomnieć, iż proces ten jest całkowicie neutralny dla materiału fumigowanego/odkażanego.

Metody i sposoby fumigacji drewna:

Fumigacja stosowana jest na wile sposobów najczęściej przez namiotowanie gdzie do szczelnie zamkniętego przedmiotu – domu/szafy/silosu wtłaczany jest pod ciśnieniem fumigator. Skuteczność tej metody jest wykorzystywana w fumigacji obiektów zarażonych Spuszczelem Pospolitym, Kołatkem Domowym, Kornikiem etc.   W sektorze indywidualnym do likwidacji insektów (much, komarów) coraz częściej stosuje się  małe elektrofumigatory tworzące -emitujące niedużą ilość nietrujących ludzi oparów owadobójczych.

Przepisy międzynarodowe:

Fumigacja drewna jak i opakowań drewnianych tj.  bębny kablowe, skrzynie, palety  jest wymagana  poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi (między innymi Portugalia i Hiszpania)w transporcie międzynarodowym.  Celem tej praktyki jest zahamowanie rozprzestrzeniania się szkodników ich, larw czy jajeczek. Materiał zabezpieczony posiada wypalony znak logo IPPC który jest podobny do kłosa zboża. Dodatkowo można tam znaleźć informację o sposobie jakim zostało zabezpieczone to drewno:

 • MB (ang. MethylBromide)  (jeszcze stosowany w niektórych krajach) drewno zabezpieczone bromkiem metylu poprzez gazowanie.
 • DB (ang. Debarked) usunięto pozosałości kory poprzez obróbkę mechaniczną tego drewna.
 • HT (ang. Heattreatment) zastosowano wysoką temperaturę i wysuszono w określonym czasie (komorowo) drewno z którego zrobiono opakowanie.

Zastosowanie fumigacji:

 • Zwalczanie szkodników drewna (obiekty zabytkowe, sakralne, meble, itp.),
 • Fumigacja pustych obiektów,
 • Fumigacja zbiorników produktów mączno-zbożowych,
 • Fumigacja produktów spożywczo-rolnych,
 • Fumigacja zboża i ziarna,
 • Fumigacja palet, fumigacja eksportowa, europalet,
 • Fumigacja naczep samochodowych,
 • Fumigacja dachów, fumigacja domów drewnianych, elementów z drewna,
 • Fumigacja segmentowa oraz namiotowa