Zajmujemy się sprzątaniem, dezynfekcją, czyszczeniem miejsc i pojazdów w których znaleziono ciało po czasie w stanie rozkładu lub doszło do samobójstwa, zabójstwa oraz usiłowania, wypadku losowego i komunikacyjnego.

Przy śmierci często występuje brzydki zapach (fetor) i odpadki organiczne. Dlatego zapewnienie ochrony w takich chwilach jest dla nas priorytetowa.

Przy tego typu usłudze posiłkujemy się ozonem (generatorami ozonu). Ozon skutecznie usuwa z pomieszczeń trudne do zniesienia zapachy powstałe po procesach rozkładu zmarłego. Powstają wtedy tzw. „jady trupie” - ptomainy jako produkty bakteryjnego rozkładu białka przez enzymy wytwarzane przez drobnoustroje. Należą do nich: kadaweryna, putrescyna, neuryna i metyloguanidyna, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ozon łączy się z „jadami trupimi” i zmienia ich właściwości.

Usuwamy ślady krwi, płynów oraz odpadki organiczne z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Pozbywamy się uciążliwego fetoru towarzyszącego rozkładowi zwłok.

Zlecone zadanie wykonujemy profesjonalnie. Pracujemy z poszanowaniem pamięci o osobie zmarłej oraz miejsca w którym odeszła na wieczny spoczynek.Współpracujemy z firmami transportowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz klientami indywidualnymi.