• prusak1.jpg
  • prusak2.jpg
  • prusak3.jpg

Karaczan prusak (Blattella germanica) – gatunek karaczana z rodziny zadomkowatych i podrodziny Blattellinae. Żółtobrązowe, nogi i czułki jaśniejsze. Aktywne głównie nocą. Sprawne, poruszają się nawet po pionowych płaszczyznach. Zjadają zarówno pokarm pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Zanieczyszczają produkty żywnościowe odchodami i pancerzami, przenoszą wiele chorobotwórczych drobnoustrojów: bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków. Mogą powodować alergie.

Opis:

Ciało długości od 10 do 13,3 mm. Ubarwienie ciała i odnóży brudnożółte z czerwonawym odcieniem. Przedplecze długości od 2,4 do 3,3 mm, opatrzone dwoma podłużnymi, brunatnymi pasami. Pokrywy 9,7 do 12 mm długie, dłuższe niż odwłok, brudnożółte, o żyłkach poprzecznych nieprzyciemnionych. Tylne skrzydła dobrze rozwinięte. Płytka nadodbytowa wydłużona. Ooteka podłużna.

Rozprzestrzenienie:

Gatunek kosmopolityczny, wywodzący się z Azji. W Polsce synantropijny, zasiedlający mieszkania i piekarnie.